دنبال تقویت زبان انگلیسی هستید؟

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی با
نتایج کاربردی سوالات استاندارد محیط استاندارد

آزمون استاندارد و آموزش مناسب دو رکن اصلی در یادگیری هستند و تلاش ما فراهم نمودن این دو رکن با ابزارهای نرم‌افزاری آنلاین بوده است

svg image

تصاویر سامانۀ آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی آنلاین

ثبت نام کلاس